Poder Judicial del PerĂº. (2019). XI Congreso Nacional de Jueces, Lima 2018. Revista Oficial Del Poder Judicial, 9(11), 445-449. https://doi.org/10.35292/ropj.v9i11.14